tirsdag 16. mars 2010

Traktor på biodiesel?

Debatten går livlig på Nationen.no om produksjon av biodiesel for blant annet traktorer. Bør matjord også kunne benyttes til produksjon av biodiesel?